Make your own free website on Tripod.com

. . . . . .การใช้งาน Swasdee 7.0 SDK จำเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบ OOP ด้วยนะครับ เพราะการเขียนโปรแกรมแบบ OOP จะเพิ่มความสะดวกสะบายให้กับเราได้มากทีเดียว และตัวอย่างการใช้งาน ผมก็ให้ไปแล้ว สามารถ download ได้ครับ และถ้าใครเคยเขียน MFC มาก่อน จะรู้ว่าง่ายกว่าเดิมมาก เพราะผมใช้หลักการของ MFC มาผสมด้วย เรามาศึกษากันครับ
1. เริ่มต้นกับ Swasdee SDK ศึกษาการออกแบบ วิธีใช้งานเบื้องต้น

2. สร้าง Project สำหรับ Swasdee SDK โปรแกรมแสดงภาพ Bitmap