Make your own free website on Tripod.com

. . . . . .ต่อไป.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า เพื่อนๆบางคน ผมร่วงหมด เจอตัวเลขเยอะๆ งงกันใหญ่เลย ยังมีอีกครับยังไม่หมด ต่อไปเป็นการคูณ Vector กับ matrix ครับ เรามาดูสูตรกัน บอกก่อนว่าสูตรที่บอกๆมาทั้งหมด จำเป็นครับ จำเป็นมากๆ ในการเขียนโปรแกรมสามมิติครับ ตกไม่ได้เลย

X = (B11A11 + B12A21 + B13A31 + B14A41)

Y = (B11A12 + B12A22 + B13A32 + B14A42)

Z = (B11A13 + B12A23 + B13A33 + B14A43)

T = (B11A14 + B12A24 + B12A34 + B14A44)

. . . . . .จากสูตรการคูณ vector กับ matrix คิดว่าคงไม่ยากอะไรสำหรับเพื่อนๆ มันก็เป็นการคูณแนวนอนของ vector B กับ แนวตั้งทั้ง 4 ของ matrix A เฉยๆครับ ไม่ยากอะไรลองทบทวนดูนะครับ สูตรนี้ใช้สำหรับการ Translation matrix โดยใช้ vector ครับ