Make your own free website on Tripod.com

. . . . . .หลังจากที่ได้สูตรบางชุดไปแล้ว ต่อไปเราจะนำสูตรเหล่านั้นมาใช้กับชุด matrix ของเรา เอาละทีนี้ เริ่มง่ายๆ จุดในระบบสามมิติประกอบไปด้วยแกน 3 แกน คือแกน XY และ Z ทีนี้จะมีจุดหลักอยู่จุดหนึ่งคือ World matrix เป็นจุดกลางของระบบสามมิติทั้งหมด มีค่าเท่ากับ Indentity matrix เราจะวาดจุดสามมิติที่ตำแหน่ง X=100, Y=100, Z = 100 เราก็นำค่า XYZ ไปใส่ใน matrix จากนั้นก็นำไปบวกกับ World matrix ก็จะได้ตำแหน่งในระบบสามมิติครับ ทีนี้มามองในระบบ 2 มิติกันบ้าง ก็คล้ายๆกันครับ ค่าเริ่มต้นจะเริ่มจาก wX=0, wY=0 เราจะวาดจุดสองมิติที่ X=100, Y=100 เราก็นำไปบวกกับ wX และ wY ก็จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงในระบบสามมิติ ในระบบสามมิติก็เหมือนกัน นำค่า XYZ ไปบวกกับ wX, wY และ wZ ก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องในระบบสามมิติงัยละครับ get ยัง ?? ลองกลับไปทบทวนใหม่ดูนะครับ ง่ายๆ แค่เอาค่า XYZ ของ World มาบวกกับแกน XYZ ของเรา ต่อไปเป็นวิธีการ Tranlation matrix ครับ ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าตำแหน่งของ XYZ ในระบบสามมิติ ซึ่งมีทั้งการบวก การลบ และ คูณ matrix ที่เราจำเป็นจะต้องรู้และจำให้ได้ ในการเขียนโปรแกรมสามมิติ เห็นสูตรเยอะๆ แต่ไม่ยากนะครับ ดูดีดี ไม่ยากจริงๆ

. . . . . .รูปข้างบนคือ matrix B และ A เราจะทำการบวกสอง matrix นี้ ให้กลับไปดูสูตรการบวก Vector ด้วยนะครับ ต่อไปคือสูตรการบวก matrix B และ A ครับ ง่ายมากเลยครับ แค่จับคู่กันระหว่าง A กับ B ดูดีๆนะครับ
X = B11 + A11B12 + A12B13 + A13B14 + A14ื

Yํ = B21 + A21B22 + A22B23 + A23B24 + A24

Z = B31 + A31B32 + A32B33 + A33B34 + A34

T = B41 + A41B42 + A42B43 + A43B44 + A44