Make your own free website on Tripod.com

. . . . . . . .วันนี้จะพาลุยกับภาษา C/C++ พื้นฐานกัน จะมีให้เรียนเป็นตอน ในรูปแบบของโปรแกรมเล็กๆ เข้าใจง่าย จากพิ้นๆ ไปถึงทะลุเพดาน เป็นพิ้นฐานไปสู่ การใช้เครื่องมือพัฒนา Sawasdee จะสอนทุกอย่างเท่าที่จำเป็น ไม่ยากแต่ต้องติดตามนะครับ

สิ่งที่จะต้องเตรียม

  1. Compiler Borland C/C++ version 2.0 for DOS
  2. เครื่อง Computer 486 ขึ้นไป RAM 8M ถ้ามี Window95 ก็ 16M
  3. หนังสือภาษา C/C++ for DOS เท่าที่จะหาได้
  4. สมุดบันทึก ปากกา
  5. ขนม นม น้ำ
  6. เวลา 3 - 4 ขม.
  7. ความขยัน อดทน
  8. สู้ สู้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ภาษา C/C++ พิ้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

ตอนที่ 1: เริ่มลุย

ตอนที่ 2: ตัวแปร local, global และ function

ตอนที่ 3: การรับค่า ส่งค่า จาก function

ตอนที่ 4: การสร้างเงื่อนไข และการเปรียบเทียบ

ตอนที่ 5: เงื่อนไขแบบวนรอบ

ตอนที่ 6: โครงสร้างข้อมูล

ตอนที่ 7 : พอยน์เตอร์ และการจองหน่วยความจำ

ตอนที่ 8 : การเขียนโปรแกรมแบบ OOP

. . . . . . . .สามารถติดตามได้จาก HomePage ของเพื่อนๆ ก่อนก็ได้นะครับ จะรวบรวมมาให้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า คนไทยเก่งๆ เยอะแยะ ว้าว !!!
HomePage สอนภาษาซี ของเพื่อนคนไทยด้วยกัน เอกสารมากมาย ไปดูกัน
C/C++ Advance programming for windows 32 Bits ของคนไทยด้วยกันครับ
HomePage Thai Programming มีทั้ง Pascal, C, Assembly สนใจแบบไหนมาดูได้เลยครับ
DirectX สำหรับผู้ที่ใช้ภาษา pascal มีเอกสารพร้อมโปรแกรมตัวอย่าง เพียบ !!
ไทยเกมโฮมเพจ เว็บริง แหล่งข้อมูลเกมอีกแห่งครับของคนไทย สวยนะ ว้าว !!!

กลับไป 5 กลับไป ต่อไป ต่อไป 5 สุ่มรายชื่อ